Κλασσική Μουσική Ελλήνων Μικρασιατών συνθετών – Anadolulu Bestecilerin Klasik Müziği

Ως Κλασσική Μουσική, ορίζουμε εκείνη την μουσική της Δυτικής Ευρώπης που εκτείνεται την χρονική περίοδο από περίπου το 470 ως σήμερα. Διακρίνεται από την λαϊκή μουσική ως προς το ότι α) πρόκειται για επώνυμη μουσική δημιουργία, με πολύπλοκη μουσική δομή, ενορχήστρωση και τεχνικές οργάνων, β) έχει διαφορετικές διαδικασίες δημιουργίας και πρόσληψης από το κοινό: η σύνθεση κι εκτέλεσή της γίνεται από εξειδικευμένους μουσικούς και συνθέτες, ενώ το κοινό παρακολουθεί αμέτοχο στην δημιουργία της (κάτι που δεν συμβαίνει στην δημοτική μουσική, όπου οι δεξιοτεχνικές απαιτήσεις των μουσικών είναι χαμηλότερες και το κοινό συμμετέχει στη μουσική χορεύοντας, τραγουδώντας και παραλλάσσοντας τραγούδια κατά την έμπνευσή του) και γ) περιγράφει καταστάσεις και συναισθήματα τα οποία δεν συμβαίνουν μπροστά στο κοινό (σε αντίθεση με την παραδοσιακή μουσική που σε μεγάλο βαθμό είναι χρηστική – τελετουργική, πλαισιώνει περιστάσεις όπως το στόλισμα της νύφης, την συνοδεία της στην εκκλησία, γλέντι γάμου ή πανηγυριού κάποιου αγίου, μοιρολόγια κ.ά.).

Σε αυτήν την ιστοσελίδα παραθέτουμε βιογραφίες εφτά Μικρασιατών συνθετών, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν στον χώρο της Κλασσικής Μουσικής καθώς χρησιμοποίησαν τις μορφές και τις τεχνικές σύνθεσης αυτού του είδους. Όλοι τους γεννήθηκαν στην Μικρασία, όμως δραστηριοποιήθηκαν ως επί το πλείστον στην Αθήνα και στην Ευρώπη, λόγω της Μικρασιατικής Καταστροφής και της Ανταλλαγής των πληθυσμών που ακολούθησε.

Klasik müzik, yaklaşık M.S. 470 yılından bugüne kadar Batı Avrupa müziğidir. Bu halk müziğinden farklıdır, çünkü a) karmaşık bir müzikal yapısı, orkestrasyonu ve enstrümantasyon teknikleri vardır, b) Beste ve icrası yetenekli müzisyenler ve besteciler tarafından yapılır, halk müziğinin oluşturulmasına katılmadan izliyor (Halk müziğinin aksine halk, dans edip şarkı söyleyip nasıl isterse şarkıları değiştirerek müziğe katılır) ve c) Halkın önünde meydana gelmeyen durumları ve duyguları anlatır. Aksine geleneksel müzik kullanışlı – törenseldir. Gelin süslemesi, kiliseye gelinin götürülmesi, düğün ya da bir azizin bayramı, ağıtlar ve saire gibi hayatın çeşitli durumlarında söylenir.

Bu sitede, sentezin formları ve tekniklerini kullanılan yedi Anadolulu bestecinin biyografileri vardır. Hepsi Anadolu’ da doğdu, ama Anadolu Felaketinden ve mübadeleden dolayı Atina ve Avrupa’da faaliyet gösterdi.

Advertisements