Μουσική – Müzik

Η μουσική του Μικρασιατικού Ελληνισμού παρουσιάζει μια μεγάλη πολυμορφία. Μπορούμε να μιλήσουμε για δημοτικά τραγούδια και χορούς επί μέρους περιοχών – είδος που συναντάμε σε κάθε μέρος της Ελλάδας, για μουσική της Σμύρνης (ρεμπέτικα τραγούδια, ελαφρά δυτικότροπα τραγούδια, καφέ αμάν, οπερέττες κ.ά.), για βυζαντινούς ύμνους, για κλασσική μουσική. Παραθέτουμε πληροφορίες σχετικές με τα διάφορα είδη, όπως επίσης και γενικότερα στοιχεία για την Ελληνική Μουσική και το Δημοτικό μας Τραγούδι.

Anadolu Rumlarının müziği, büyük bir çeşitliliğe sahiptir. Türküler, yörelere ait oyun havaları ve danslar. Bunların birçoğuna günümüzde Yunanistan’ ın her yerinde rastlanır – İzmir müziği {rembetiko şarkıları, hafif batı müziği tarzında şarkılar, “kafe aman” tarzı uzun havalar, operetler v.s.}, bizans ilahileri ve klasik müzik gibi. Ayrıca Yunan müziği ve Yunan halk türküleri dışında farklı türler ile ilgili de genel bilgiler sunulmaktadır.