Λαογραφία περιοχών – Bölgelerde halk bilimi

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε κείμενα σχετικά με την λαογραφία των διαφόρων περιοχών της Μικρασίας. Γίνεται λόγος για ενδυμασίες, διατροφή, τοπικές συνήθειες, έθιμα και παραδόσεις, γενικότερα για στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού της κάθε περιοχής.

Bu bölümde, Anadolu’ nun çeşitli bölgeleri ile ilgili folklorik metinleri sunuyoruz. Kıyafet, gıda, yerel alışkanlıklar, gelenek ve görenekleri kapsıyan ve genel olarak her bölgenin kendine ait yöresel kültüründen söz ediyoruz.