Σχετικά – Hakkında

 

Ο ιστότοπός μας έχει σαν θέμα την Ελληνική παρουσία στην Μικρασία, από την αρχαιότητα έως την χωρίς ιστορικό προηγούμενο ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το 1923. Θελοντας να αναπλασουμε κατά το δυνατόν έναν κόσμο που δοκιμαστηκε σκληρα και εγιναν προσπαθειες να εξαφανιστει, παρουσιάζουμε την ιστορία του Ελληνισμού γενικά στην περιοχή της σύγχρονης Ελλάδας, του Αιγαίου και των διαφόρων περιοχών της Μικρασίας. Επίσης, γίνεται αναφορά στην Ελληνική λαογραφία, την Εθνική μας μουσική, την Ελληνική μουσική των Μικρασιατικών περιοχών, σε μεγάλες προσωπικότητες του Μικρασιατικού Ελληνισμού.

Αναφερόμαστε αποκλειστικά στον Ελληνικό Πολιτισμό και Ιστορία, καθώς επιθυμούμε να εμβαθύνουμε σε αυτόν κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό. Επιθυμούμε να τονίσουμε όμως ότι οι Έλληνες στη Μικρασία συνυπήρξαν με πολλούς άλλους αρχαίους και σύγχρονους λαούς (Κούρδους, Χετταίους, Ασσυρίους, Εβραίους, Αρμενίους, Γιουρούκους κ.ά.), η πλειονότητα των οποίων εκτοπίστηκε σταδιακά, από την εισβολή των Τούρκων (μάχη του Ματζικερτ, 1071) έως σήμερα. Ο Ελληνικός Πολιτισμός, ήταν ένας από τους πολλούς πολιτισμούς της Μικρασίας που βίαια αφανίστηκαν.

Η Συγγραφική Ομάδα

Web sitemizin teması, Küçük Asya’daki Yunan varlığı, antik çağlardan, tarihte eşi görülmemiş 1923 yılında Yunanistan ve Türkiye arasında gerçekleşmiş olan nüfus mübadelesine kadar. Sert bir şekilde denenmiş ve yok olması için çok çaba gösterilmiş bir dünyayı mümkün olduğunca yeniden biçimlendirmeyi isteyerek, genel olarak modern Yunanistan’daki, Ege’deki, Küçük Asya’nın farklı bölgelerindeki Helenizmi sunuyoruz. Aynı zamanda, Yunan folklörüne, etnik müziğe, Küçük Asya bölgelerinin Yunan müziğine ve Küçük Asya Helenizminin büyük karakterlerine referans oluyoruz.

Bu konuyu mümkün olduğu kadar derinleştirmeyi arzu ederek, yalnızca Yunan kültürüne ve tarihine değiniyoruz. Ancak Yunanların, nüfusları Türklerin işgalinden (Macıkert Savaşı 1071) bugüne kadar oldukca azalmış birçok antik ve modern halkla (Kürtler, Hititler, Süryaniler, Yahudiler, Ermeniler, Yörükler vb.) Küçük Asya’da varolduklarını vurgulamak istiyoruz. Yunan kültürü, Küçük Asya’nın şiddetle yok edilmiş birçok kültüründen bir tanesidir.

Yazım Ekibi

 

Advertisements